Korkeakoulupaikkoja lisätään – osuuko oikein?

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on päättänyt myöntää 123 milj. euroa korkeakoulupaikkojen lisäämiseen, jolla on tarkoitus saada vähintään 3,000 uutta aloituspaikkaa. Tuskin kenellekkään tulee yllätyksenä, että lisätarvetta nähdään sosiaali- ja terveysalalla, mutta huomattavaa TROK:n ja jäsenistömme kannalta on se, että kaivannaisala ja home- ja korjausrakentaminen on nyt huomioitu kasvualoina!

”Ennakointitiedon perusteella koulutuksen lisätarvetta on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilla,
opettajankoulutuksessa, psykologiassa, oikeustieteissä ja kaupallisella alalla.

Uusia kasvualoja ovat esimerkiksi kaivannaisala, uusiutuvat energiat, meriklusteri, hyvinvointi- ja terveysteknologia, home- ja korjausrakentaminen sekä uusiutuva ICT-ala.”
OKM, http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/04/hakijasuma.html?lang=fi&extra_locale=fi

Tämä on meille hyvä uutinen, työtä on ja tulee olemaan jatkossakin. Huolenamme on vain se, että aloituspaikkoja karsitaan rakennusalalta jatkuvasti. Yhteistyökumppanimme Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL (RKL) mukaan rakennusmestareiden aloituspaikat laskivat 77:llä välillä 2012-2013, eikä suunta tunnu olevan ylöspäin tälläkään hetkellä (http://www.rkl.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/fi_FI/05032013_Tiedote/), vaikka rakennusmestareita eläköityy vuosittain lähes 600 (http://www.rkl.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/fi_FI/Tiedote_04022013/).

OKM:n ”Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016: Kehittämissuunnitelma” – julkaisussa ohjeistetaan jakamaan koulutus kysynnän mukaan, alakohtaisesti sekä aluekohtaisesti.

Koulutus- ja tutkimuspolitiikan keinoina julkisen talouden vakauttamisessa ovat erityisesti

työurien pidentämiseen liittyvät toimet ja koulutusjärjestelmän rakenteiden ja tehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet sekä koulutustarjonnan suuntaaminen […] Työikäisen väestön vähetessä ja nuorisoikäluokkien pienetessä haasteena on turvata korkea osaamistaso ja työvoiman riittävyys aloittain ja alueittain. […] Osaavan työvoiman saatavuutta voidaan parantaa […] koulutustarjonnan ja työvoiman kysynnän kohtaannon parantamis[ella].

TROK jakaa näkemyksen, jonka mukaan varsinkin työnjohdosta on pulaa rakennusalalla, jota tukevat sekä OKM:n että RKL:n näkemykset:

”Kuluvalla vuosikymmenellä kysymys koulutustarjonnan suuntaamisesta tullee aiempaakin keskeisemmäksi, koska työelämästä poistuvien määrä tulee selvästi ylittämään sinne siirtyvien määrän. Työvoiman ylitarjonnasta siirryttäneen työvoimapulaan ainakin eräillä aloilla.”

OKM, Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016: Kehittämissuunnitelma

 

”Rakennusmestareista on todellinen pula. Työvoimatarpeeseen ei voida vastata vähentämällä ammattikorkeakouluista rakennusalan työnjohdon ja rakennustekniikan koulutusohjelmia. Uudisrakentaminen on juuri nyt vähäisempää, mutta korjausrakentaminen lisääntyy taantumassakin.”

RKL, http://www.rkl.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/fi_FI/Tiedote_04022013/

 

Rakennusala vetää hyvin, varsinkin Turun AMK

”Rakennusmestarien kysyntää vastaava tavoite on yhteensä noin 500 aloituspaikkaa.”

RKL, http://www.rkl.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/fi_FI/Tiedote_04022013/

Jos, ja toivottavasti kun, rakennusalan aloituspaikkoja lisätään, tulee ottaa huomioon Turun Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden, sekä rakennusinsinöörien että -mestareiden, työllistyminen. Uusimman virallisen tiedon mukaan, joka kylläkin on vuodelta 2011, Turun Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden rakennusalan opiskelijoiden työllistymisprosentti on 98, jota parempi on vain Hämeen Ammattikorkeakoulussa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa, joissa molemmissa työllistymisprosentti on 99.

Tältä pohjalta koulutukselle on selvästi kysyntää myös Turun alueella, jolloin osa aloituspaikkojen nostosta tulisi kohdistaa Turun Ammattikorkeakoulun rakennusalan aloituspaikkoihin, rakennusinsinöörin ja rakennusmestarin tutkintoihin. Tällä hetkellä on nähtävissä, että Turun Ammattikorkekoulu vähentää rakennusalan aloituspaikkoja, jota ei voi perustella ainakaan hakijoiden määrän vähentymisellä, kuten alta on nähtävissä.

Vuosi Tutkinto Hakijat Aloituspaikkoja
2012 Rakennusalan työnjohto 313 44
  Rakennustekniikka 577 77
2013 Rakennusalan työnjohto 400 40
  Rakennustekniikka 742 75

Myös yleisesti rakennusala vetää hyvin, 90% tai sitä suurempi työllistyminen on kaikissa muissa AMK:ssa paitsi Kajaanin Ammattikorkeakoulussa.