Koulutuksen profiilin nosto ja työelämälähtöisyys

TROK on ollut vahvasti mukana Turun Ammattikorkeakoulun rakennusalan tutkimuspajassa, jonka tehtävänä on ollut nostaa rakennusalan AMK-opintojen profiilia sekä kehittää opintoja työelämän lähtökohdista.

Projektin loppuraportti on luovutettu 18.05 ja projektissa olivat mukana puheenjohtaja Mika Hiltunen, varapuheenjohtaja Tomi Peltonen sekä entiset hallituksen jäsenet Salla Elovaara ja Janne Sipponen. Koko projektin löydät Tutkimuspajaraportti – Työelämä (2014)

 

Kehitysideoita rakennusalan koulutukseen

Projektista nousseita kehitysideoita, joita haluamme korostaa, ovat:

  • rakennusmestarikoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen
  • infraan suuntautumisen, sekä insinööri että rakennusmestaripuolella, lisääminen
  • korjausrakentamiseen erikoistumisen lisääminen molemmilla linjoilla
  • harjoitteluohjelmien opintokokonaisuuksien sisällyttäminen kurssitarjontaan
  • TKI-projektien lisääminen
  • rakennusinsinöörien suuntautumisvaihtoehtoihin tulee luoda maksimimäärät, kysynnän mukaan
  • infra-rakennusmestari ja LVI-rakennusmestari-koulutusten aloittaminen
  • tuotannon suuntautumisvaihtoehdon ohjaaminen enemmän työmaainsinöörin kuin työnjohdon tehtäviin, jottei AMK:n sisälle synny kilpailutilannetta rakennusmestarien ja rakennusinsinöörien välille
  • motivaatiotestien käyttöönotto hakuprosessissa
  • voimakasta painostamista lukioiden suuntaan, jotta AMK-opintoja vähättelevä ilmapiiri saadaan muutettua

 

Koulutiedotuksia jatketaan

Olemme sekä työryhmässä että hallituksessa todenneet, että koulutiedotus TROK:n järjestämänä on tarpeellista ja sille on kysyntää. Koulutiedotuksesta vastanneet TROK:n hallituksen jäsenet ovat tulleet siihen tulokseen, että lukioille järjestetään yhteisiä tiedotuksia, joihin halukkaat voivat osallistua. Ammattikouluihin tullaan panostamaan voimakkaammin, sillä siellä pääsemme esiintymään kohta valmistuville opiskelijoille ja siellä innostus rakennusalan jatkokoulutukseen on suurempi. Toivomme saavamme mukaan tiedotusryhmään myös ensi vuonna aloittavia opiskelijoita, jotta esimerkiksi pääsykokeista saadaan ajankohtaisempaa tietoa opiskelijoille.

 

Lisätietoja:

Tomi Peltonen, varapuheenjohtaja

tomi.peltonen(ät)trokry.com

 

Mika Hiltunen, puheenjohtaja

mika.hiltunen(ät)trokry.com