Sepänkatu 2 vuokrasopimus on irtisanottu

Sepänkatu 2, tunnetaan paremmin Sepänkadun ”vanhana puolena”, vuokrasopimus on purettu. Vuokrasopimuksessa on vuoden irtisanomisaika, jotenka opintovuosi 2014-2015 suoritetaan vielä vanhalla puolella, mutta kesän 2015 jälkeen vanhalla puolella ei ole enää toimintaa.

Tiedoitteen mukaan toiminta: ”siirretään Sepänkatu 1:n puolelle ja Respectan tiloihin vuoden 2015 aikana. ” Päätöksellä Turun AMK saa yli 400,000 € vuosisäästöt. Tiedote, Sepänkatu 2:n osalta, on luettavissa kokonaisuudessaan alla. Respectan tiloilla tarkoitetaan Lemminkäisenkadun kampuksen tiloja.

 

Sepänkatu 2:n vuokrasopimuksen irtisanominen ja katsaus toimitila-asioihin

Sepänkatu 2:n vuokrasopimus päätettiin irtisanoa. Sopimuksessa on vuoden irtisanomisaika. Pääomistaja Turun kaupunki myötävaikutti ratkaisun löytämiseen, jolla AMK saa yli 400.000 euron säästöt vuodessa. Päätös on yhtiön hallituksen aiemmin hyväksymän sopeutusohjelman mukainen. Sepänkatu 2:n toiminnot siirretään Sepänkatu 1:n puolelle ja Respectan tiloihin vuoden 2015 aikana. 

Samalla valmistellaan moottorilaboratorion toimintaedellytykset nykytiloissa ja tilojen siirtoa kampuksen uudisrakennukseen. Kampuksen, moottorilaboratorion ja Medisiina D:n valmistelu merkittiin tiedoksi. Medisiina D:n vuokrasopimusta hallitus tulee käsittelemään lokakuussa 2014. 

Sepänkatu 2:n muuton aikataulusta tiedotetaan henkilöstöä ja opiskelijoita myöhemmin, kun aikataulu tarkentuu. 

(Lähde: https://messi.turkuamk.fi/ajankohtaista/Lists/Uutiset%20opiskelijoille/DispForm.aspx?ID=3413&RootFolder=%2Fajankohtaista%2FLists%2FUutiset+opiskelijoille)

Tarkempaa tietoa opiskelijajäseniltä AMK:n hallituksessa sekä TUO:n edustukselta on annettu seuraavasti:

  • Lemminkäisenkadulle siirtyvät vesitiimi, rakennusalan laboratoriot, joitain laivatekniikan laboratorioita sekä satunnaisia TKI/Palvelutoiminnan yksikköjä
  • Kesken päivän tapahtuvia siirtymisiä Sepänkadun ja Lemminkäisenkadun välillä pyritään välttämään. Vähintään koetetaan tavoitella sitä, ettei lukujärjestys noudata ”aamu Sepänkadulla, päivällä Lemminkäisenkadulla ja iltapäivä Sepänkadulla” – mallia.