Kannanotto, Turun AMK:n tekniikan alan valintaperusteet

Turun Ammattikorkeakoulu on päättänyt ottaa kevään 2015 haussa käyttöön kyseenalaisia valintakriteereitä, jotka asettavat hakijat eriarvoiseen asemaan pohjakoulutuksen perusteella. Näitä kriteereitä ovat koulumenestyksestä myönnettävien hakupisteiden rajaaminen vain ylioppilastutkinnon suorittaneille sekä aloituspaikkojen kiintiöittäminen pohjakoulutuksen mukaan. Esimerkkeinä kannanotossa käytetään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelmaan kuuluvia insinööri (AMK) sekä rakennusmestari (AMK) – tutkintoja, mutta Turun Ammattikorkeakoulun hakutoimiston antaman vastauksen mukaisesti valintaperusteita käytetään kaikissa Turun Ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutuksissa.

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman insinöörikoulutuksen valintaperusteista sanotaan opintopolku.fi – palvelussa seuraavaa:

“Ylioppilaat valitaan valintatavalla 1B. Valintapisteet (max 100 p) muodostuvat koulumenestyspisteistä (max 60 p) ja valintakoepisteistä (max 40 p, hyväksymisraja 10 p). 70%

Muun tutkinnon suorittaneet valintatavalla 3. Valintapisteissä (max 100 p). 30%”

Turun Ammattikorkeakoulun hakutoimiston mukaan valintaperusteiden perässä mainitut prosentit viittaavat kiintiöihin, joiden mukaisesti aloituspaikat jaetaan. Vuonna 2015 näitä paikkoja on jaossa 70, joista 59 on osoitettu ylioppilastutkinnon suorittaneille ja 21 muun tutkinnon, kuten esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon taikka lukion oppimäärän, suorittaneille. Hakutoimiston antaman vastauksen mukaisesti pisteytyksen perusteet ovat identtiset muiden Turun Ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutuksien kanssa, sillä poikkeuksella että rakennusmestarikoulutuksen valintaperusteissa ollut 30 pisteen rakennusalan työkokemuskriteeri säilyy. Hakutoimistosta ei osattu antaa suoraa vastausta muissa tekniikan alan koulutuksissa käytössä olevien kiintiöiden prosenttimääristä eikä tähän löydy vastausta myöskään opintopolku.fi – palvelusta.

 

Rakennusalan ammattikorkeakoulutuksessa on tärkeää, että opiskelijoita tulee teoreettisista lähtökohdista, kuten esimerkiksi ylioppilaita, sekä käytännönläheisemmistä lähtökohdista, kuten ammattikouluista. Turun Ammattikorkeakoulun Rakennusalan Opiskelijoiden Kilta TROK ry vastustaa hakijoiden asettamista eriarvoisiin lähtötilanteisiin sekä kiintiöiden luomista pohjakoulutuksen perusteella. Näkemyksemme mukaisesti valintaperusteiden pitää keskittyä alalle soveltuvuuteen sekä motivaatioon opiskella alaa. Mielestämme valintaperusteiden tulee olla samanarvoiset kaikille hakijoille ja valintatapa 3:n käyttöönotto kaikille hakijoille asettaisi kaikki hakijat samalle viivalle.