Kannanotto Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteista

Julkaisuvapaa: heti

Turun Ammattikorkeakoulu on päättänyt ottaa kevään 2015 haussa käyttöön kyseenalaisia valintakriteereitä, jotka asettavat hakijat eriarvoiseen asemaan pohjakoulutuksen perusteella. Näitä kriteereitä ovat koulumenestyksestä myönnettävien hakupisteiden rajaaminen vain ylioppilastutkinnon suorittaneille sekä aloituspaikkojen kiintiöittäminen pohjakoulutuksen mukaan. Turun Ammattikorkeakoulun hakutoimiston antaman vastauksen mukaan valintaperusteita käytetään kaikissa Turun Ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutuksissa.

 

Esimerkiksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman insinöörikoulutuksen valintaperusteista sanotaan opintopolku.fi – palvelussa seuraavaa:

“Ylioppilaat valitaan valintatavalla 1B. Valintapisteet (max 100 p) muodostuvat koulumenestyspisteistä (max 60 p) ja valintakoepisteistä (max 40 p, hyväksymisraja 10 p). 70%

Muun tutkinnon suorittaneet valintatavalla 3. Valintapisteissä (max 100 p). 30%”

Turun Ammattikorkeakoulun hakutoimiston mukaan valintaperusteiden perässä mainitut prosentit viittaavat kiintiöihin, joiden mukaisesti aloituspaikat jaetaan. Vuonna 2015 näitä paikkoja on jaossa 70, joista 49 on osoitettu ylioppilastutkinnon suorittaneille ja 21 muun tutkinnon, kuten esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon taikka lukion oppimäärän, suorittaneille. Hakutoimiston antaman vastauksen mukaisesti pisteytyksen perusteet ovat identtiset muiden Turun Ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutuksien kanssa, sillä poikkeuksella että rakennusmestarikoulutuksen valintaperusteissa ollut 30 pisteen rakennusalan työkokemuskriteeri säilyy. Muissa tekniikan alan koulutusohjelmissa ylioppilaiden osuus aloituspaikoista on 65% ja muiden 35%.

Tekniikan alojen ammattikorkeakoulutuksessa on tärkeää, että opiskelijoita tulee teoreettisista lähtökohdista, kuten esimerkiksi ylioppilaita, sekä käytännönläheisemmistä lähtökohdista, kuten ammattikouluista. Turun Insinööriopiskelijat TIO ry, Turun Ammattikorkeakoulun Rakennusalan Opiskelijoiden Kilta TROK ry ja prosessi- ja materiaalitekniikan opiskelijayhdistys ELBA ry vastustavat hakijoiden asettamista eriarvoisiin lähtötilanteisiin sekä kiintiöiden luomista pohjakoulutuksen perusteella. Näkemyksemme mukaisesti valintaperusteiden tulee keskittyä alalle soveltuvuuteen sekä motivaatioon opiskella alaa. Mielestämme valintaperusteiden tulee olla samanarvoiset kaikille hakijoille. Valintatapa 3:n käyttöönotto kaikille asettaisi hakijat samalle viivalle.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Teemu Salo, teemu.salo(at)trok.fi

Turun Ammattikorkeakoulun Rakennusalan Opiskelijoiden Kilta TROK ry

 

Puheenjohtaja Henna Reponen, henna.reponen(at)tio.fi

Turun Insinööriopiskelijat TIO ry

 

Puheenjohtaja Jyri Niemi, jyri.niemi(at)elbary.net

ELBA ry