Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen!

Lisätty hallituksen jäsenen eroanomus käsiteltäviin asioihin 4.11.2015

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään 23.11 kello 17 alkaen osoitteessa Sepänkatu 1 (tilassa B20). Yhdistyksen kokouksissa äänioikeudellisia ovat varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyt siten, että jokaisella on yksi ääni. Ennen kokouksen aloittamista varmistetaan läsnäolijoiden äänioikeudet. Hallituksen esitykset talousarvioksi sekä toimintasuunnitelmaksi löytyvät yhdistyksen jäsensivuilta.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

 1. Hallituksen jäsenen eroanomus
 2. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016
 3. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2016
 4. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016
 5. Hallituksen jäsenten määrän valinta vuodelle 2016
 6. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 7. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
 8. Rahastonhoitajan valinta
 9. Hallituksen jäsenten valinta kohdan 5 mukaisesti
 10. Toiminnantarkastajien valinta
 11. Killan ilmoitustaulun määrittäminen
 12. Muut asiat

Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen!

Killan sääntöjen 3 luvussa määrätään yhdistyskokouksista seuraavaa:

12 § Kokoukset

Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä ylimääräiset kokoukset.

13 § Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta;

2) tilikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta;

3) tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto;

4) tilinpäätöksen vahvistaminen;

5) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Syyskokous on pidettävä aikavälillä 1.10-31.11 ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen rahastonhoitaja;

2) valitaan 2-7 hallituksen jäsentä;

3) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa;

4) hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle, jonka väistyvä hallitus valmistelee;

5) hyväksytään talousarvio tulevalle toimikaudelle, jonka valmistelee väistyvä hallitus;

6) määrätään killan jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille seuraavalle toimikaudelle;

7) määrätään killan virallinen ilmoitustaulu seuraavalle toimikaudelle.

15 § Kokousten koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään myös killan sähköpostilistalle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.