Tervetuloa ylimääräiseen yhdistyskokoukseen 5.10!

Tervetuloa yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 5.10 kello 17 alkaen osoitteessa Sepänkatu 1 (tilassa B20). Yhdistyksen kokouksissa äänioikeudellisia ovat varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyt siten, että jokaisella on yksi ääni. Ennen kokouksen aloittamista varmistetaan läsnäolijoiden äänioikeudet.

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

  1. Hallituksen jäsenen vapauttaminen tehtävistään
  2. Muut asiat

Lämpimästi tervetuloa kokoukseen!

Killan sääntöjen 3 luvussa määrätään yhdistyskokouksista seuraavaa:

12 § Kokoukset

Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä ylimääräiset kokoukset.

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

15 § Kokousten koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään myös killan sähköpostilistalle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.