TROK kannustaa: osallistukaa ”Näpit irti koulutuksesta!” – mielenosoitukseen

Turun Ammattikorkeakoulun Rakennusalan Opiskelijoiden Kilta TROK ry kannustaa jäseniään sekä muita kynnelle kykeneviä osallistumaan 1.12.2015 järjestettävään koulutusleikkauksia vastustavaan mielenosoitukseen Turussa! (www.facebook.com/koulutuslakkoturku/) Mielenosoitus kokoontuu 1.12. klo 12 Taidemuseon mäelle ja kulkue lähtee liikkeelle klo 13. Reitti kulkee museolta Yliopistonmäelle.

Eduskuntavaaleja edeltävällä ajalla jokainen puolue esitti kannakseen sen, että ”Koulutusmäärärahojen tulee pysyä tulevalla hallituskaudella vähintään nykyisellä tasolla”. Tarkemmat kannat puolueittain voit lukea osoitteesta http://www.koulutuslupaus.fi/?page_id=1029.

Suomalainen koulutus on jo nyt äärimmäisen kilpailukykyistä. Education at a Glance on todennut suomalaisesta koulutuksesta seuraavaa:

  • suomalaisen korkea-asteen koulutuksen maksavan keskimäärin 62 000 €, verrattuna Yhdysvaltojen 63 000 £, Ruotsin 69 000 € ja Tanskan 77 000 € (2013)
  • EU:n jäsenmaiden BKT:n kasvusta 2/3 on perustunut korkeasti koulutetun työvoiman tuottavuuteen viimeisen vuosikymmenen aikana (2012)
  • OECD-maissa keskimäärin korkeakoulutetuista työttöminä on 20%, toisen asteen tutkinnon suorittaneista 30% ja ilman toisen asteen tutkintoa olevista yli 40% ovat työttöminä. Korkeakoulutus täten ehkäisee työttömyyttä (2014)

Korkeakoulujen rahoituksen lisäksi hallitus aikoo leikata opintotuesta. Opintotuki on kuitenkin aidosti vastikkeellinen sosiaalietuus joka, ilman lainaosuutta, on alhaisempi kuin toimeentulotuen vähimmäismäärä. Opintoja tulee kertyä vähintään 5 opintopistettä per nostettu tukikuukausi ja, jos opiskelija nostaa opintotukea, vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa.

Leikkaukset koulutuksesta ovat lyhytnäköisiä ja vähentävät Suomen kilpailukykyä. Tästä syystä vastustamme koulutusleikkauksia!

‪#‎näpitirtikoulutuksesta‬ ‪#‎koulutuslakko‬ ‪#‎koulutuslakkoturku‬