Kilta

Turun Ammattikorkeakoulun Rakennusalan Opiskelijoiden Kilta TROK ry, on vuonna 2013 perustettu kilta, jonka jäseniksi voivat liittyä kaikki Turun ammattikorkeakoulun rakennusalan opiskelijat. TROK:n kautta voi hankkia itselleen rakennusalan opiskelijahaalarit (musta/neonkeltainen). Yhdistyksen säännöt löydät täältä.

TROK järjestää jäsenilleen excursioita, asiantuntijaluentoja, tiedottaa työharjoittelu-paikoista ja kesätyöpaikoista ja huolehtii tiedon liikkumisesta. TROK:n tehtäviin kuuluu myös yhteydenpidon varmistaminen työelämän, koulun ja opiskelijoiden välillä.

Turun ammattikorkeakoulun Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelmassa on valittavana kaksi tutkintoa, rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma (Rakennusmestari AMK) ja Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri AMK). Rakennusinsinöörit voivat Turun ammattikorkeakoulussa suuntautua tuotantojohtamiseen, infratekniikkaan, kiinteistöjohtamiseen taikka talonrakennustekniikkaan. Tämän lisäksi Turun ammattikorkeakoulussa voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon rakentamisen koulutus – ohjelmassa (insinööri yAMK).

Toiminnan Periaatteet

kolmikanta2
 • 1. AVOIMUUS
  • Kilta muodostuu jäsenistään. Jokainen jäsen tuo TROK:iin jotain uutta.
  • Informaatio ja tiedon jakaminen.
  • Nettisivut, facebook, twitter, instagram: kaikki olennainen, sekä epäolennainen, tieto
 • 2. INNOVAATIO
  • Keksinnöt ja kehitys
  • Miten koulutusta ja opiskelua voidaan kehittää? Mitä on jo olemassa?
  • Mitä tulevaisuudessa? Mitä tavoitellaan?
  • Yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet tukea ja vaikuttaa
3. YHTEISTYÖ

 • Opiskelijoiden välillä
  • vuosikurssit, kampukset ja eri alat
  • opiskeluillat ja projektit
  • ei työtä ilman vapaa-aikaa: saunaillat, harrastukset, urheilu
 • Opiskelijoiden ja koulun välillä
  • vaikuttaminen: palaute, kehityskeskustelut puolin jos toisin
  • projektit: esim. messut
 • Opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden välillä
  • excursiot ja kv-excursiot
  • asiantuntijaluennot
  • työharjoittelut, kesätyöt, opinnäytetyöt
  • tieto liikkuu puolelta toiselle
kolmikanta-300x222