Edunvalvonta

Edunvalvonta on jatkuvaa työtä josta suurin osa tehdään kulisseissa. Tälle sivulle on kerätty Turun Ammattikorkeakoulun Rakennusalan Opiskelijoiden Kilta TROK ry:n edunvalvonnan kärkihankkeita toiminnan ajalta.

Kannanotto valintaperusteista 2015

Turun Ammattikorkeakoulu päätti ottaa kevään 2015 haussa käyttöön kyseenalaisia valintakriteereitä, jotka asettivat hakijat eriarvoiseen asemaan pohjakoulutuksen perusteella. Näitä kriteereitä ovat koulumenestyksestä myönnettävien hakupisteiden rajaaminen vain ylioppilastutkinnon suorittaneille sekä aloituspaikkojen kiintiöittäminen pohjakoulutuksen mukaan. TROK:n näkemyksen mukaisesti tekniikan alalle tarvitaan sekä ylioppilas- että ammattikoulutaustaisia ja aloituspaikat tulisi jakaa koulutukseen soveltuvimmille taustoista riippumatta. Kannanoton ovat yhdessä laatineet Turun Ammattikorkeakoulun Rakennusalan Opiskelijoiden Kilta TROK ry, Turun Insinööriopiskelijat TIO ry sekä Elba ry.

Palkattomuus työharjoitteluissa 2014-

Turun ammattikorkeakoulun rakennusalan opiskelijat kärsivät usein käytännöstä jonka suuret rakennusliikkeet ovat ottaneet käytännöksi Turussa: korkeakouluharjoittelijoille ei makseta palkkaa harjoittelusta, Käytäntö on poikkeuksellinen muihin ammattikorkeakouluihin ja alueisiin nähden. TROK on osallisena keskustelussa alan järjestöjen ja yritysten kanssa asian muuttamiseksi. Rakennustaito kirjoitti asiasta 10.4.2014. Jutun voit lukea täältä

Koulutus ja työelämä 2014

Turun Ammattikorkeakoulu elää muutoksen aikoja. Se on juuri muuttunut osake-yhtiöksi ja sitä kautta tulosvastuullisuus on kasvanut. Lisäksi maailma muuttuu ja tulevaisuudessa teknologia on läsnä arjessa ja työelämässä aina tiiviimmin. Miten pysyä muutoksessa mukana? Tämän projektin tarkoitus oli ottaa muutos huomioon opiskelijoiden kannalta. Luonnollinen kehitys on lisätä yhteistyötä työ-elämän ja koulutuksen välillä ja tutkimuspajamme lähti kartoittamaan jo olemassa olevaa tilannetta ja luomaan ideoita sen pohjalta. Tästä osasta vastaava työryhmä koostui lähes täysin TROK:n hallituksen jäsenistä.

Projekti oli osa TYT-tulosalueen koulutuksen kehittämisprojektia: ”Koulutuksen profiilin nosto- Papukaijamerkin metsästys”. Kyseessä olevan tutkimuspajan tehtävä oli tutkia miten rakennusalan koulutusta voitaisiin monipuolistaa ja miten sitä voitaisiin kehittää työelämälähtöisemmäksi.

Innotiimi 2013-15

Innotiimin vastuulla ovat tulosalueen oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen ja oppimisen varmistaminen. Tässä keskeisenä työtapana on jatkuva opiskelijayhteistyö. Lisäksi ryhmä vastaa Innostudion järjestämisestä sekä muusta pedagogiseen kehittämiseen ja toimintaan liittyvästä viestinnästä siten, että tiedonkulku toimii koulutusohjelmiin. Tiimi toimii myös yhteistyössä Innopeda-TKI-tiimin kanssa mahdollistaen koulutusohjelman osallistumisen hankkeisiin.